«Լիցենզավորման կենտրոն» գործակալություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի «Լիցենզավորման կենտրոն» գործակալությունը հաշվառում է «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու համար դիմած անձանց, հետևյալ բնագավառներում`
 
•    անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող կենսապատրաստուկների արտադրություն 

•     բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրություն և (կամ) վաճառք

•    թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների), ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրություն

•     խաղողի օղիների և խաղողի օղու թորվածքների արտադրություն

 

Անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող պատվաստանյութերի, շիճուկների և ախտորոշիչ միջոցների պետական գրանցման գործընթաց՝ հավաստագրի տրամադրում:

 

Ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակներով զբաղվելու իրավունք ունեցող սուբյեկտները կարող են զբաղվել ծանուցման ենթակա գործունեությամբ ծանուցումը ներկայացնելուց հինգ աշխատանքային օր հետո, եթե ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով չի մերժվում:

 

Անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող պատվաստանյութերի, շիճուկների և ախտորոշիչ միջոցների պետական գրանցման կարգը

 

«Լիցենզավորման կենտրոն» գործակալության կանոնադրությունը

 

Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրություն և (կամ) վաճառքի բնագավառում ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հաշվառված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն (30.12.2015 թ. դրությամբ)

 

Թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ <<Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ>> (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների), ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրության բնագավառում ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հաշվառված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն (30.12.2015 թ. դրությամբ)

 

 

Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրություն և (կամ) վաճառքի բնագավառում ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հաշվառված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն (23.01.2020 թ. դրությամբ)

 

 

Թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ <<Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ>> (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների), ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրության բնագավառում ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հաշվառված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն (20.12.2019 թ. դրությամբ)

 

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220820 ծածկագրին դասվող խաղողի գինու կամ խաղողի մզման թորումից ստացվող սպիրտային թրմօղիների արտադրություն և մինչև 100 հազար լիտր (100-տոկոսանոց սպիրտի հաշվարկով) արտադրանքի իրացում (27. 11. 2019թ. դրությամբ)

 

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220820 ծածկագրին դասվող խաղողի գինու կամ խաղողի մզման թորումից ստացվող սպիրտային թրմօղիներ արտադրողների կողմից 100 հազար լիտրը (100-տոկոսանոց սպիրտի հաշվարկով) գերազանցող խմբաքանակների իրացում (24. 01. 2020թ. դրությամբ)

 

Խաղողի օղիների և խաղողի օղու թորվածքների արտադրություն (25. 12. 2019թ. դրությամբ)

 

Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված պատվաստանյութերի, շիճուկների և ախտորոշիչ միջոցների ցանկ

 

«Թորած  ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ <<Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ>> (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչեվ 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների), ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոս եվ ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրություն» և ««Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220820 ծածկագրին դասվող խաղողի գինու կամ խաղողի մզման թորումից ստացվող սպիրտային թրմօղիների արտադրություն և մինչև 100 հազար լիտր (100-տոկոսանոց սպիրտի հաշվարկով) արտադրանքի իրացում» միասին (16. 12. 2019 թ. դրությամբ)

 

 

 Արման Համբարձումյան

Հեռ.` ( +37411) 597-226, (+37411) 597-269

         

 

 

 

Տպել