Դիմումներ և որոշումներ

Դիմումներ

 «Հայաստան-Ռուսաստան» առևտրաարդյունաբերական ասոցիացիա»-ԻԱՄ-ն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

Արկադի Ահարոնյանին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

«Հայ ձկնաբույծների միավորում» ՀԿ-ն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

 «Հայաստանի խաղողագործների միություն» ՀԿ-ն  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

Արեգ Կարապետյանին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

Սերգեյ Մելոյանին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

Թաթուլ Ստեփանյանին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

Արշալույս Թարվերդյանին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

Աշոտ Ոսկանյանին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

Հրաչիկ Ջավադյանին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

Հայաստանի պահածոյագործների և հյութ արտադրողների միությունը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

‹‹Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և  կրթության միջազգային կենտրոն›› հիմնադրամը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

«Մուլտի Ագրո» գիտարտադրական կենտրոն ՍՊԸ-ն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

‹‹Գյուղատնտեսական ասոցիացիաների ֆեդերացիա›› իրավաբանական անձանց միությունը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

ՀՀ թռչնաբույծների միությունը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

«Հայկական պտղատնկարանների ասոցիացիա» գյուղատնտեսական հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության ագրոարդյունաբերողների համակարգի աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միությունը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

«Երիտասարդ եզդիներ»  հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

«Օքսֆամ» հայաստանյան մասնաճյուղը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

«Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիմնադրամը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

 «Հայկական կոնյակագործների միություն» իրավաբանական անձանց միությունը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

 «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

«Էկո-Գլոբ» բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

«Արենի» փառատոն» հիմնադրամը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

«Զարգացման սկզբունքներ» հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

‹‹Մսամթերք արտադրողների միություն›› իրավաբանական անձանց միությունը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

 «Հայ գինեգործների միություն» իրավաբանական անձանց միությունը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

Մեղվաբույծների ազգային միավորումը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միությունը  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

Հայաստանի համայնքների միությունը  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

‹‹Տոմա և Տաթև›› ՍՊԸ -ն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ

 

 

 

Որոշումներ

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի  2018 թվականի հուլիսիի 19-ի « ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկվելու վերաբերյալ դիմումները բավարարելու, խորհրդի կազմում ընդգրկված մի շարք ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների անդամակցությունը դադարեցնելու և խորհրդի նախագահի 2016 թվականի մայիսի 10-ի N 1 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 2 որոշում 

 

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի  2018 թվականի հունիսի 19-ի «ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի 2018 թվականի մայիսի 10-ի N 1 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» N 1 որոշում 

 

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի 2016 թվականի մայիսի 10-ի ‹‹Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկվելու վերաբերյալ դիմումները բավարարելու և մերժելու, խորհրդի անդամների առավելագույն թվաքանակը և անհատական կազմը հաստատելու մասին›› N1 որոշում

 

 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի  2016 թվականի հունիսի 3-ի «ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի 2016 թվականի մայիսի 10-ի N 1 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» N 2 որոշում

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի 2016 թվականի սեպտեմբերի 24-ի «ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի 2016 թվականի մայիսի 10-ի N 1 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 3 որոշում

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի 2017 թվականի  հոկտեմբերի 3-ի «ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի 2016 թվականի մայիսի 10-ի N 1 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1 որոշում

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի 2016 թվականի մայիսի 10-ի N 1 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N  2 որոշում

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի 2017 թվականի նոյեմբերի 2-ի «ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նախագահի 2016 թվականի մայիսի 10-ի N1 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» N 3 որոշումը 

 

 

Տպել