Մեր հասցեն

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան,

Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Հեռ. (+37411) 52-12-92
Թեժ գիծ` (+37455) 54-19-68
Ֆաքս.` (37411) 52-46-10
Էլ փոստ` agro@minagro.am