Արտաքին կապերի վարչություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության գործառույթները

 

Վարչությունն աշխատանքներ է իրականացնում նախարարության համակարգում արտասահմանյան երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ փոխշահավետ տնտեսական կապերի հաստատման, արտասահմանյան երկրներում կադրերի վերապատրաստման ուղղությամբ, ամրապնդում է սփյուռքի հետ կապերը:

 

Նպաստում է ոլորտի զարգացման հեռանկարային, համալիր և սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացմանը` արտաքին ֆինանսական և տեխնիկական ռեսուրսների ներգրավման միջոցով:

 

Վարչությունը կազմակերպում է նախարարության պատվիրակությունների այցելությունները արտասահմանյան երկրներ և արտասահմանյան պատվիրակությունների այցելությունները՝ գյուղատնտեսության նախարարության համակարգի կազմակերպություններ, ապահովում է նախարարության գործունեությանն առնչվող պետական արարողակարգի պահանջների կատարումը:

 

Համակարգում է նախարարության կապերը օտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, ինչպես նաև արտասահմանյան երկրներում հավատարմագրված ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ:

 

 

Վարչության պետ ` Անդրանիկ Պետրոսյան

Հեռ.` (+37411) 524 610

Էլ.փոստ՝ andranik.petrosyan@minagro.am

 

 

Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության բաժնի պետ`  Իռեն Մելքոնյան

Հեռ.` (+37411) 524 610

Էլ.փոստ՝ iren.melkonyan@minagro.am

 

 

Պետությունների հետ համագործակցության բաժնի պետ`  Տաթևիկ Կարապետյան

Հեռ.` (+37411) 524 610

Էլ.փոստ՝ tatevik.karapetyan@minagro.am

 

Արտաքին կապերի վարչության կանոնադրություն

 

 

Տպել