Օրակարգ և արձանագրություն

02.11.2016թ

Օրակարգ

 

ՀՀ-ում գյուղատնտեսական կոոպերատիվների զարգացման ծրագրի մշակման առաջարկությունների վերաբերյալ զեկույց

 

ՀՀ-ում օրգանական շուկայի ներկա իրավիճակի, խնդիրների  և հնարավորությունների վերաբերյալ զեկույց

 

Արձանագրություն

 

 

14.07.2016թ.

 

 

ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի վերջին տարիների միտումների և գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարության հիմնական դրույթների վերաբերյալ զեկույց

 

Արձանագրություն

 

03.10.2017թ.

 

 

Օրակարգ

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից 2017 թվականին մշակված գյուղոլորտի  զարգացմանն ուղղված նոր ծրագրերի  վերաբերյալ զեկույց

 

Արձանագրություն

 

10.07.2018թ.

 

Օրակարգ

 

Արձանագրություն

 

Տպել