Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղական համայնքների զարգացման ծրագիր

 

Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման ծրագիրը (ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD) աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը ոլորտն արդյունավետ և կայուն դարձնելու հարցում՝ նպաստելով գյուղական վայրերում կենսապայմանների բարելավմանը։

 

Ծրագրի շրջանակում ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման ծրագիրը (ՄԱԱԶԿ/UNIDO), ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը (ՄԱԶԾ/UNDP) և ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը (ՊԳԿ/FAO) տեխնիկական աջակցություն են տրամադրում Հայաստանի կառավարությանը՝ սերտորեն համագործակցելով Գյուղատնտեսության նախարարության, տեղական կառավարման մարմինների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ: ՄԱԱԶԿ/UNIDO-ն և ՄԱԶԾ/UNDP-ն համատեղ ջանքեր են ներդնում ստեղծելու և հզորացնելու արտադրող/վերամշակող խմբեր և նրանց ներգրավելու արժեշղթաների զարգացման գործընթացում, իսկ ՊԳԿ/FAO-ն նախարարությանն աջակցում է ինստիտուցիոնալ զարգացման և քաղաքականության մշակման հարցում:

 

 

Տպել