Վարչական կարգով բողոքարկում

 

 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության պաշտոնատար անձանց որոշումները կամ գործողությունները (անգործությունը) վարչական կարգով բողոքարկելու դեպքեր չեն արձանագրվել:

 

 

Принт