Информационная карта

ՇԻՐԱԿ

ՏԱՐԱԾՔ՝2680.3 քառ. կմ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝214546.0 հա
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝78700.8 հա
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝44.5 հա*
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝44.5 հա
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝10495.7 հա
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝114558.6 հա
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝10746.4 հա
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝4405.3 հա
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝3
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝116
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝128
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ

ԱՌԿԱ

ՄՇՏԱԿԱՆ

Ընդամենը ՝ 233.3 հազ.
Քաղաքային ՝ 137.4 հազ.
Գյուղական ՝ 95.8 հազ.
Ընդամենը ՝ 251.9 հազ.
Քաղաքային ՝ 146.9 հազ.
Գյուղական ՝ 105.0 հազ.

*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից

ԼՈՌԻ

ՏԱՐԱԾՔ՝3798.6 քառ. կմ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝251153.7 հա
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝42074.8 հա
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝418.0 հա*
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝315.6 հա
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝78,6 հա
ԱՅԼ ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝23,8 հա
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝35148.5 հա
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝145720.8 հա
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝27791.5 հա
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝100727.2 հա
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝8
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝105
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝122
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ

ԱՌԿԱ

ՄՇՏԱԿԱՆ

Ընդամենը ՝ 217.1 հազ.
Քաղաքային ՝ 130.5 հազ.
Գյուղական ՝ 86.5 հազ.
Ընդամենը ՝ 235.5 հազ.
Քաղաքային ՝ 137.7 հազ.
Գյուղական ՝ 97.7 հազ.

*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից

ՏԱՎՈԻՇ

ՏԱՐԱԾՔ՝2704.1 քառ. կմ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝110779.4 հա
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝25605.7 հա
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝1898.3 հա*
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝700,6 հա
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝1197,8 հա
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝9274.5 հա
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝63194.3 հա
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝10806.6 հա
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝113567.6 հա
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝5
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝56
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝61
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ

ԱՌԿԱ

ՄՇՏԱԿԱՆ

Ընդամենը ՝ 112.9 հազ.
Քաղաքային ՝ 46.5 հազ.
Գյուղական ՝ 66.3 հազ.
Ընդամենը ՝ 128.6 հազ.
Քաղաքային ՝ 54.1 հազ.
Գյուղական ՝ 74.4 հազ.

*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

ՏԱՐԱԾՔ՝5349.2 քառ. կմ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝345577.2 հա
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝81740.9 հա
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝15.2 հա*
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝15.2 հա
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝35610.3 հա
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝181590.1 հա
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝46620.8 հա
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝12004.6 հա
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝5
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝87
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝93
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ

ԱՌԿԱ

ՄՇՏԱԿԱՆ

Ընդամենը ՝ 211,8 հազ.
Քաղաքային ՝ 66,6 հազ.
Գյուղական ՝ 145,1 հազ.
Ընդամենը ՝ 235,0 հազ.
Քաղաքային ՝ 71,4 հազ.
Գյուղական ՝ 163,6 հազ.

*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից

ԿՈՏԱՅՔ

ՏԱՐԱԾՔ՝2085,5 քառ. կմ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝154639,2 հա
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝37818,7 հա
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝2729,0 հա*
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝2291,5 հա
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝436,3 հա
ԱՅԼ ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝1,2 հա
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝11254,8 հա
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝78995,9 հա
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝23840,8 հա
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝22932,5 հա
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝7
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝60
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝62
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ

ԱՌԿԱ

ՄՇՏԱԿԱՆ

Ընդամենը ՝ 245,3 հազ.
Քաղաքային ՝ 132,5 հազ.
Գյուղական ՝ 112,8 հազ.
Ընդամենը ՝ 254,3 հազ.
Քաղաքային ՝ 137,4 հազ.
Գյուղական ՝ 116,9 հազ.

*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

ՏԱՐԱԾՔ՝2756.3 քառ. կմ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝218232.8 հա
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝54152.7 հա
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝4691.7 հա*
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝2879.4 հա
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝1812,3 հա
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝3691.5 հա
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝131254.0 հա
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝24442.9 հա
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝10874.2 հա
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝3
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝111
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝117
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ

ԱՌԿԱ

ՄՇՏԱԿԱՆ

Ընդամենը ՝ 125.5 հազ.
Քաղաքային ՝ 29,1 հազ.
Գյուղական ՝ 96.3 հազ.
Ընդամենը ՝ 132,9 հազ.
Քաղաքային ՝ 30,5 հազ.
Գյուղական ՝ 102,3 հազ.

*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից

ԱՐՄԱՎԻՐ

ՏԱՐԱԾՔ՝1242.1 քառ. կմ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝97066.9 հա
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝41691.1 հա
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝11499.0 հա*
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝6229.1 հա
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝5269,9 հա
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝321.7 հա
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝21704.3 հա
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝21850.9 հա
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝116.2 հա
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝3
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝94
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝95
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ

ԱՌԿԱ

ՄՇՏԱԿԱՆ

Ընդամենը ՝ 256,6 հազ.
Քաղաքային ՝ 82,837 հազ.
Գյուղական ՝ 173,8 հազ.
Ընդամենը ՝ 265,7 հազ.
Քաղաքային ՝ 85,0 հազ.
Գյուղական ՝ 180,7 հազ.

*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից

ԵՐԵՎԱՆ

ՏԱՐԱԾՔ՝223.0 քառ. կմ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝3356.3 հա
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝915.9 հա
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝302.1 հա*
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝251.1 հա
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝51,0 հա
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝722.2 հա
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝1416.0 հա
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝875.7 հա
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝1
ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝12
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ

ԱՌԿԱ

ՄՇՏԱԿԱՆ

Ընդամենը ՝ 1054,6 հազ.Ընդամենը ՝ 1060,1 հազ.

*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից

ԱՐԱՐԱՏ

ՏԱՐԱԾՔ՝2090.0 քառ. կմ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝156961.6 հա
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝25465.0 հա
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝9266.7 հա*
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝4831.4 հա
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝4435,3 հա
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝2688.9 հա
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝78128.8 հա
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝41412.1 հա
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝304.5 հա
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝4
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝93
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝94
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ

ԱՌԿԱ

ՄՇՏԱԿԱՆ

Ընդամենը ՝ 246,8 հազ.
Քաղաքային ՝ 69,2 հազ.
Գյուղական ՝ 177,6 հազ.
Ընդամենը ՝ 260,3 հազ.
Քաղաքային ՝ 74,1 հազ.
Գյուղական ՝ 186,2 հազ.

*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

ՏԱՐԱԾՔ՝2307.8 քառ. կմ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝190340.8 հա
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝16199.5 հա
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝1361.6 հա*
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝651.5 հա
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝710,1 հա
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝5014.4 հա
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝92326.9 հա
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝75438.4 հա
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝13687.8 հա
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝3
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝41
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝52
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ

ԱՌԿԱ

ՄՇՏԱԿԱՆ

Ընդամենը ՝ 47,6 հազ.
Քաղաքային ՝ 16,8 հազ.
Գյուղական ՝ 30,8 հազ.
Ընդամենը ՝ 52,3 հազ.
Քաղաքային ՝ 18,4 հազ.
Գյուղական ՝ 33,8 հազ.

*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից

ՍՅՈՒՆԻՔ

ՏԱՐԱԾՔ՝4505.4 քառ. կմ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝308320.4 հա
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝43835.5 հա
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝1051.0 հա*
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝977.9 հա
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝73,1 հա
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝8266.9 հա
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝147175.5 հա
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝107991.6 հա
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝54838.0 հա
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝7
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝102
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝127
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ

ԱՌԿԱ

ՄՇՏԱԿԱՆ

Ընդամենը ՝ 119,8 հազ.
Քաղաքային ՝ 80,6 հազ.
Գյուղական ՝ 39,2 հազ.
Ընդամենը ՝ 141,7 հազ.
Քաղաքային ՝ 95,1 հազ.
Գյուղական ՝ 46,6 հազ.

*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից