Գնումների վերաբերյալ փաստաթղթեր

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից գնումների գործընթացն իրականացվում է “Գնումների մասին ՀՀ օրենքի”, ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշման և այլ իրավական ակտերի համաձայն: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ gnumner.am կայքից: