Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Բաժնի խնդիրներն են.

 

1. գյուղատնտեսության բնագավառում մշակվող և իրականացվող քաղաքականության մասին հասարակայնությանն իրազեկելը,
2. նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների և զանգվածային լրատվամիջոցների միջև կապի ապահովումը,
3. գյուղատնտեսության ոլորտում գործող հասարակական կազմակերպություններին անհրաժեշտ խորհրդատվության և աջակցության տրամադրումը և նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների համագործակցության ապահովումը վերջիններիս հետ,
4. նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների հետ համատեղ զանգվածային լրատվության կամ տեղեկատվական այլ միջոցներով գյուղատնտեսության ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության (բրոշյուրներ, հոդվածներ, հաղորդագրություններ, հայտարարություններ, հարցազրույցներ, տեսանյութեր, գովազդային հոլովակներ և այլն) ստեղծումը և տարածումը, նախարարության էլեկտրոնային կայքի սպասարկումն ու թարմացումը,
5. բաժնի պետը կատարում է նախարարի կողմից վարվող քաղաքականության մասով` նախարարի, իսկ քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման մասով` նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները:

 

 

Բաժնի պետ` Սոֆի Սիմոնյան

Հեռ.` (+37411) 521 524

Էլ.փոստ՝ sofi.simonyan@minagro.am

  

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կանոնադրություն

 

 

Տպել