Զորահավաքային բաժին

Բաժինը իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

 

1) կազմակերպում է զորահավաքային նախապատրաստության աշխատանքները,

2) կազմակերպում է զորահավաքային պլանների կատարման և զորահավաքային ծավալման ուսումնական վարժանքների անցկացման աշխատանքները,

3) կազմակերպում է զորահավաքային պլանների կատարման և զորահավաքային ծավալման ուսումնական վարժանքների անցկացման աշխատանքները,

4) կազմակերպում է զորահավաքային նախապատրաստության մասով՝ պետական պաշտպանական պատվերի կատարումն ապահովող միջոցառումների նախապատրաստման աշխատանքները,

5) ապահովում է զորահավաքային նախապատրաստության ծրագրերի, պլանների մշակման գիտամեթոդական, տեղեկատվական, մեթոդական աշխատանքների իրականացումը,

6) կազմակերպում և մասնակցում է քաղաքացիական պաշտպանության պլանների մշակման աշխատանքներին:

 

 

Բաժնի պետի ժ/պ Արտակ Անտինյան

Հեռ.` (+37411) 523 778

Էլ.փոստ` artak.antinyan@minagro.am

 

 

Զորահավաքային բաժնի կանոնադրություն

 

 

Տպել