Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ

Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամին  (հասցե` ք. Երևան, Կառավարական շենք, N 3)  «Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհ հատկացնելու մասին

 

       Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագիր

 

      Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին N ԳԶՀ-180 համաձայնագիր

 

    17.07.2017-31.12.2017թթ. ընկած ժամանակահատվածում  ծախսերի և բյուջետային պարտքերի կատարման մասին հաշվետվություն 

 

       17.07.2017-31.10.2017թթ. ընկած ժամանակահատվածում  ծախսերի և բյուջետային պարտքերի կատարման մասին հաշվետվություն

     

       17.07.2017-30.09.2017թթ. ընկած ժամանակահատվածում  ծախսերի և բյուջետային պարտքերի կատարման մասին հաշվետվություն

 

       17.07.2017-30.08.2017թթ. ընկած ժամանակահատվածում  ծախսերի և բյուջետային պարտքերի կատարման մասին հաշվետվություն

     

        17.07.2017-31.07.2017թթ. ընկած ժամանակահատվածում  ծախսերի և բյուջետային պարտքերի կատարման մասին հաշվետվություն

 

 

   

      Ծրագրի ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշների կատարման ժամանակացույց (9 ամիս)

 

 

Տպել