Գյուղատնտեսական կոոպերացիայի աջակցության բաժին

Բաժինը իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

 

1) կոոպերացիայի բնագավառում օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրում և բացերի բացահայտում, դրանց կատարելագործման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացում,

2) հաշվառման համակարգի և տվյալների բազայի ստեղծում,

3) կոոպերացիայի բնագավառում միջազգային փորձի և դրանց կիրառման հնարավորությունների ուսումնասիրում,

4) կոոպերատիվների գործունեության խթանման ուղղությունների ուսումնասիրում և դրանց իրականացման մեխանիզմների գնահատում,

5) գործող կոոպերատիվների խնդիրների ուսումնասիրում և կարողությունների հզորացում,

6) կոոպերացիայի առավելությունների և բնակչության շրջանում դրանց արդյունավետության իրազեկման աշխատանքների մասնակցություն,

7) կոոպերացիայի զարգացման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող հասարակական, միջազգային և այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցություն:

 

 

Բաժնի պետ` Մարիաննա Խաչատրյան

Հեռ.` (+37411) 297 432

Էլ.փոստ՝ marianna.khachatryan@minagro.am

 

Գյուղատնտեսական կոոպերացիայի աջակցության բաժնի կանոնադրություն

 

 

Տպել