Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն

 «Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը (հասցե` ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39ա)  «Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների մատուցում» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհ հատկացնելու մասին

 

 Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագիր

 

   Հաշվետվություն 01.01.2018-31.10.2018 թթ-ին հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի վերաբերյալ

 

   Հաշվետվություն 01.01.2018-30.09.2018 թթ-ին հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի վերաբերյալ

 

   Հաշվետվություն 01.01.2018-31.08.2018 թթ-ին հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի վերաբերյալ

 

  Հաշվետվություն 01.01.2018-31.07.2018 թթ-ին հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի վերաբերյալ

 

  Հաշվետվություն 01.01.2018-30.06.2018 թթ-ին հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի վերաբերյալ

 

  Հաշվետվություն 01.01.2018-31.05.2018 թթ-ին հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի վերաբերյալ

 

 Հաշվետվություն 01.01.2018-30.04.2018 թթ-ին հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի վերաբերյալ

 

 Հաշվետվություն 01.01.2018-31.03.2018 թթ-ին հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի վերաբերյալ

 

Հաշվետվություն 01.01.2018-28.02.2018 թթ-ին հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի վերաբերյալ

Տպել