Ընդունելության հերթագրված քաղաքացիների ցանկ

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2017 թվականի փետրվարի 23-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

feb2-2018

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

Dec2017

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

novem

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

3-3

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2017 թվականի սեպտեմբերի 29-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

2-3

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2017 թվականի օգոստոսի 25-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

1-3

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2017 թվականի հուլիսի 30-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

hulis

 

 Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2016 թվականի հունիսի 30-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

yndjune

 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2017 թվականի մայիսի 26-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

 12

 

 

 Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2017 թվականի ապրիլի 28-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

333

 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2017 թվականի մարտի 30-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

yndunel

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2017 թվականի փետրվարի 24-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

yndunel

 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2017 թվականի հունվարի 27-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

hert

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

dec

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2016 թվականի նոյեմբերի 25-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

1-22-2

 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2016 թվականի հոկտեմբերի 28-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

1page

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2016 թվականի սեպտեմբերի 30-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

ynd

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2016 թվականի ապրիլի 29-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

ynd2

 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2016 թվականի փետրվարի 26-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

ynd

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2016 թվականի հունվարի 29-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

yndunel

 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2015 թվականի դեկտեմբերի 25-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

oror

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2015 թվականի նոյեմբերի 27-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

27nov 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

88

 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2015 թվականի օգոստոսի 28-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

 

@ndunelutyun _01

 

 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2015 թվականի հունիսի 26-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

               1                         

 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2015 թվականի մայիսի 29-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

@ndunelutyun

 

 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2015 թվականի ապրիլի 30-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 ndunelutyun 25-10-2013_01

 

 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2015 թվականի մարտի 27-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

yndunel

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2015 թվականի փետրվարի 27-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

111

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2015 թվականի հունվարի 29-ին

կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

yndunelutyun 29-01-2015_01

 

 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ին

  կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

@ndunelutyun 25-10-2013_01

 

 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2014 թվականի օգոստոսի 29-ին

  կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 @ndunelutyun 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2014 թվականի հունիսի 27-ին

  կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

Copy (2) of @ndunelutyun 25-10-2013_01 

Տեղեկատվություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի մոտ 2014 թվականի մարտի 28-ին

  կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

@ndunelutyun 25-10-2013_01 

Տպել