«Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման» ծրագիր

«Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման» ծրագրի իրականացման նպատակը գյուղատնտեսական հողատարածքներում ոռոգման արդյունավետ եղանակների ներդրման խթանումն է, որի շրջանակում կաթիլային ոռոգման և անձրևացման համակարգերի ներդրման համար պետական աջակցություն է ցուցաբերվում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակությամբ զբաղված ֆիզիկական և իրա­վաբանական անձանց՝

 

նպատակային վարկերի տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդա­վորման կամ  կատարված ծախսերի մասնակի փոխհատուցման միջոցով՝ ըստ տնտեսավարողի հայեցողության:

 

Սուբսիդավորվող վարկերը  շահառուներին կտրամադրվեն 2 %, իսկ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ հաստատ­ված ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ համայնքներում  կամ գերնորմատիվային ջրապահան­ջարկ ունեցող հողատարածքներում ներդրման դեպքում կամ առնվազն 3 հա հողատարածքում ներդնող գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալող կոոպերատիվներին` 0 % տոկոսա­դրույքով,  3 տարի մարման ժամկետով, մյուս տարբերակներում կփոխհատուցվեն կատարված ծախսերի  16 %-ը,  սահմանամերձ համայնքներում կամ գերնորմատիվային ջրապահան­ջարկ ունեցող հողատարածք­ներում ներդրման դեպքում, կամ առնվազն 3 հա հողատարածքում ներդնող կոոպերատիվների դեպքում` 18 %-ը: Առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

 

 Կաթիլային ոռոգման և անձրևացման համակարգերի ներդրման առավելությունները

 

Սուբսիդավորվող վարկ ստանալու համար շահառուները պետք է դիմեն ծրագրին միացած ֆինանսական կառույցներին, իսկ ծախսերի փոխհատուցման տարբերակից օգտվելու համար՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն (դիմումի ձև1,  դիմումի ձև 2

 

 Ծրագրին միացած ֆինանսական կառույցների և մասնագիտացված կազմակերպությունների ցանկ

 

Ծրագրի շրջանակներում ծառայություններ մատուցելու համար ոռոգման արդիական համակարգեր ներդնող մասնագիտացված կառույցները, որոնք բավարարում են Ծրագրի պայմաններին և չափանիշներին, պետք է համապատասխան հայտ (ձևաչափ 1) ներկայացնեն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն։

 

Ծրագրին ամբողջությամբ կարող եք ծանոթանալ այստեղ

 

 

Ծրագրի վերաբերյալ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ՀՀ ԳՆ աշխատակազմի հողերի օգտագործման և մելիորացիայի վարչություն` 011 29 74 35 հեռախոսահամարով: Բողոքների դեպքում խնդրում ենք զանգահարել նախարարության թեժ գիծ`  055 54-19-68 հեռախոսահամարով:

 

 

Տպել