Դրամաշնորհներ

Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամին (հասցե` ք. Երևան, Կառավարական շենք N 3)  «Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհ հատկացնելու մասին

 

«Ագրոքիմիական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը (հասցե` ք. Երևան, Իսակովի պող. 22/9)  «Հողերի ագրոքիմիական ծառայության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհ հատկացնելու մասին

 

«Սերմերի գործակալություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը (հասցե` ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39ա)  «Սերմերի որակի ստուգման ու պետական սորտափորձարկման միջոցառումներ» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհ հատկացնելու մասին

 

«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը (հասցե` ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39ա)  «Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների մատուցում» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհ հատկացնելու մասին

 

Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամին  (հասցե` ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39ա)  «Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության խաղողագործության և գինեգործության ոլորտներում վարվող պետական քաղաքականության ու զարգացման ծրագրերի իրականացմանը» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհ հատկացնելու մասին

 

«Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը  (հասցե` ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39ա)  «Անտառային պետական մոնիտորինգի իրականացում» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհ հատկացնելու մասին

 

«Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը  (հասցե` ք. Երևան, Ա.Արմենակյան 129)  «Անտառպահպանական ծառայություններ» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհ հատկացնելու մասին

 

«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը  (հասցե` ք. Երևան, Մամիկոնյանց 39ա)  «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհ հատկացնելու մասին

 

Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամին  (հասցե` ք. Երևան, Կառավարական շենք, N 3)  «Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» ծրագրի իրականացման նպատակով դրամաշնորհ հատկացնելու մասին

 

 

Տպել