Արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և վերացման միջոցառումներ

2013 թվականի ընթացքում «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրի շրջանակում իրականացված անասնահակահամաճարակային կանխարգելիչ և ախտորոշիչ միջոցառումները

2014-03-13

2013 թվականի ընթացքում արտակարգ իրավիճակների կանխման, հետևանքների վերացման և բնակչության պաշտպանության գծով «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության մարզերում իրականացվել է անասնահակահամաճարակային կանխարգելիչ և ախտորոշիչ հետևյալ միջոցառումները՝       1. Բրուցելյոզ՝ խոշոր եղջերավոր կենդանիներ – 556145 գլ.   2.Բրուցելյոզ մանր եղջերավոր կենդանիներ – 331448 գլ.   3.Տուբերկուլոզ խոշոր եղջերավոր կենդանիներ – 377181 գլ.   4. […]

Ավելին

2013 թվականին հակահրդեհային միջոցառումների վերաբերյալ կատարված ուսումնասիրությունները

  «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակիցները մասնակցություն են ունեցել ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման շրջանակներում «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի հետ համատեղ Տավուշի, Շիրակի, Վայոց Ձորի, Սյունիքի և Լոռու մարզերում «Անտառային հրդեհների հրդեհաշիջում և հետևանքների վերացման կազմակերպում» թեմայով կազմակերպված շտաբային ուսումնավարժանքներին:   Ուսումնասիրություններ են իրականացվել «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի […]

Ավելին

«Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից 2013 թվականի ընթացքում իրականացված միջոցառումները

«Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից 2013 թվականի ընթացքում արտակարգ իրավիճակների կանխման, հետևանքների վերացման և աշխատողների պաշտպանության գծով իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները.   1. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ տնօրենի 2013թ. մարտի 1-ի թիվ 14 հրամանով` անտառտնտեսությունների մասնաճյուղերի տնօրեններին հանձնարարվել է ձեռնարկել գործնական միջոցառումներ` անտառպետֆոնդի տարածքը հրդեհներից զերծ պահելու, ծագած հրդեհները հայտնաբերելու և մարելու նպատակով, ինչպես նաև մշակել` […]

Ավելին